2022-2023 Güz Dönemi YÖK Zorunlu dersleri (HIST,TURK,ISG) için Vize Mazeret Sınavları Hk.

YÖK Zorunlu Dersleri (HIST, ISG, TURK) ile ilgili Vize mazeret sınavları 30 Kasım 2022 Çarşamba günü, Moodle platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
Sınav saatleri :
TURK 1110: 12.00-13.00
TURK 1210: 13.00-14.00
HIST 1110: 14.00-15.00
HIST 1210: 15.00-16.00
ISG 9110 ve ISG 9210: 16.00-17.00

Dikkat edilmesi gereken hususlar :
Final Mazeret Sınavları için, yalnızca Yaşar Üniversitesi Sınav Yönetmeliği ( madde 33) dahilinde gerekçelendirilerek “DEKANLIĞIMIZA” iletilen mazeretler kabul edilecektir.
https://www.yasar.edu.tr/yu-files/yonetmelik-yonerge/tr/59751247618113477416.pdf